Tour Route

From Guangxi to Langshan:
Beihai(Nanning,Liuzhou)(Expressway)—Guilin(45 km of Grade 1 highways)—Xing’an(45 km of secondary road)—Ziyuan(70 km of secondary road)—Xinning(Langshan).

From Xiangxi to Langshan:
Huaihua(88km of Hukun expressway)—Zhushi(33 km of secondary road)—Wugang(44 km of Secondary road)—Xinning(Langshan).

From Changsha Zhuzhou Xiangtan, etc. to Langshan:
Changsha Zhuzhou Xiangtan,etc. (Tanshao Expressway through Shaoyang)---- Shaoyong Expressway (to Shaoyang County, Yongzhou, Guilin)---- Baicang (G207, 30km of secondary road & S218, 50km of secondary road)----Xinning (Langshan).

From Hengyang to Langshan:
Hengyang (Hengshao Expressway)----Shaoyang(Shaoyong Expressway, to Shaoyang County, Yongzhou, Guilin)---- Baicang (G207, 30km of secondary road & S218, 50km of secondary road) ----- Xinning (Langshan).

From Yongzhou to Langshan:
Yongzhou (Shaoyong Expressway) ----Baicang(G207, 30km of secondary road & S218, 50km of secondary road)----- Xinning (Langshan).

From Guangzhou to Langshan
Guangzhou(High-speed rail)----Hengyang(Hengshao Expressway)----Shaoyang( Shaohuai Expressway to Zhimushan, 37km of Erguang Expressway)----Baicang(G207, 30km of secondary road & S218, 50km of secondary road)---Xinning(Langshan).